Phòng 1 giường đôi + 1 đơn
Phòng 1 giường đôi + 1 đơn

Từ 500,000 VND / Đêm

Sức chứa : x5

Ban công Bàn Bàn là An toàn

Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì

* Phần bắt buộc