Phòng 2 giường đôi 4 khách
Phòng 2 giường đôi 4 khách

Từ 550,000 VND / Đêm

Sức chứa : x6

Ban công Bàn Bàn là An toàn

Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì

* Phần bắt buộc