Phòng 1 giường 2 khách (Deluxe Double)
Phòng 1 giường 2 khách (Deluxe Double)

Từ 350,000 VND / Đêm

Sức chứa : x3

Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì

* Phần bắt buộc