Tôi đồng ý rằng thông tin được thu thập bởi biểu mẫu này sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để xử lý yêu cầu của tôi.
Theo "Quy định chung về bảo vệ dữ liệu", bạn có thể thực hiện quyền truy cập vào dữ liệu của mình và làm cho chúng được khắc phục thông qua biểu mẫu liên hệ.
* Phần bắt buộc

Nguyễn Việt Dũng

13-14 Đường Trần Hoang Thụ, P. Bình San, TP. Hà Tiên, Kiên Giang
0297.396.66.88
dungnv@hatienhanhphuchotel.com.vn